fi | en | sv

Planering

Vid maskinplaneringen använder vi ett flertal förfaranden. För att uppnå bästa resultat konstruerar vi alla maskiner med 3-D-programvara och kan använda produkterna för att simulera om det behövs. För att maskindynamiken säkert skall fungera rätt, kontrollerar vi alla rörliga delar. Även spänningen hos delarna beräknas vid behov genom styrkalkylen och styrkan hos aggregatet med FEA-metoden, varigenom maskinens delar och montering kan optimeras genom att välja rätt material och dimensionering. Hydrauliken och pneumatiken hos maskinen är också utformad med ett lämpligt program och beräknat och dimensionerat med ett speciellt program. För att göra delarna effektivt enligt ritningarna använder vi den senaste tekniken, tex. CAM-program.

Vid maskinplaneringen använder vi följande program:

SolidWorks 2018 Premium

  • FEM Simulation
  • Computational Fluid Dynamics CFD
  • Animator
  • PhotoWorks

MasterCam 2018

  • Mill level 3
  • Mill level 1
  • Lathe
  • Solids