fi | en | sv

Företag

Vår verksamhet startade 1986 då Pertti Tunturi startade sin verksamhet som enmansföretag i Paraisten Kalkkitie. I början var verksamheten huvudsakligen inriktad på underhållsplanering och maskin- och utrustningsteknik. Samma år omvandlades bolaget till ett aktiebolag med Pertti Tunturi Ky och även 1992 som Factory Service Tunturi Oy.

I juni 2004 skedde ett generationsskifte och företagets namn ändrades till TuntunTec Oy. Harri Tunturi valdes till VD och Robert Tunturi som produktionschef och styrelseordförande.

Kvalitetssystem

Kvaliteten är mycket viktig för oss. Man känner igen oss på produkter av god kvalitet, men vi försöker ändå hela tiden förbättra vår produktion. Det certifierade kvalitetssystemet ISO 9001 har varit i bruk hos oss sedan år 2017.

Läs mer

Utrustning och produktionsmiljö

Våra produktionsanläggningar är 3500 m², varav 2300 m² är för plåt- och svetsarbeten, 800 m² för bearbetning, 100 m² för elektriska och 300 m² för lager och sociala utrymmen. För att möta vår kunders krävande behov och för att förbli…

Läs mer