fi | en | sv

Integritetspolicy

Användning av kakor

Våra webbplatser använder kakor (eng.cookies) En kaka är en liten textfil som placeras i anordningen, vilken innehåller siffror och bokstäver.

Vi använder oss av kakor för att få statistikinformation till våra webbplatser om användning av Google-tjänster. Med hjälp av denna information kan vi säkerställa, att webbplatsen fungerar i enlighet med användarnas behov. Desssutom kan vi se, vilka av våra webbplatser som intresserar våra användare, vilket hjäper oss att utveckla vår tjänster.

Sivustoa käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av kakor. Beroende på din anläggnings webbläsare kan du också använda dessa funktioner för att radera cookies från din enhet eller blockera dem helt.

Integritetspolicy

Integritetspolicy – Tunturitec Oy:s kundregister

Sekretesspolicy för artikel 12 i EU: s dataskyddsförordning 2016/679. Daterad den 18.9.2018.

Registrator

Tunturitec Oy
FO: 1842714-1
Kontaktuppgifter: 010 231 4477, tunturitec(at)tunturitec.com

Kontaktperson

Maria Heikkilä
Kontaktuppgifter: 010 231 4477, maria.heikkila(at)tunturitec.com

Registernamn

Tunturitec Oy:s kundregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättsliga grunder för behandling

Syftet med denna behandling är att hantera ett avtal, samtycke eller lagbaserat förhållande som kommunikation, kommunikation, marknadsföring, kundsupport, fakturering och genomförande av tjänster.

Datainnehållet i registret

Registret kan innehålla följande registrerade uppgifter, t.ex. namnuppgifter, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, personnummer, anspråk, arbetsgivare, kontrakts- och kundnummer, kundhistoria, serviceorder, leverans- och kontraktsvillkor, användarnamn, lösenord och direkta marknadsförbud och samtycke.

Regelbundna informationskällor

Personuppgifter samlas in från den registrerade själv, postadressinformationssystemet, befolkningsinformationssystemet, kreditinformationsregistret och andra liknande tillförlitliga informationskällor och registratorns samarbetspartners.

Regelbundna överlåtelser av information

Information om registret utlämnas inom ramen för tillstånd och skyldigheter för utvalda partners, till exempel för serviceproduktion och marknadsföring. Information kan lämnas i samband med en affärstransaktion eller annan M & A.

Överföring av data utanför EU / EES

Data kommer inte att överföras från utanför EU / EES såvida det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av tjänsten eller av någon annan motiverad anledning. I sådant fall skall registratorn genomavtalsbestämmelser säkerställa en adekvat nivå av dataskydd som krävs enligt lag.

Uppgifternas behandlingstid

Registratorn sparar data endast så länge som det är nödvändigt för registret.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be registratorn att få tillgång till personuppgifter om sig själv, rätt att begära rättelse eller radering av hans/hennes personuppgifter och, under vissa omständigheter, rätt att överföra sin information till en annan tjänsteleverantör.

Om behandling av personuppgifter är baserad på samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke. Den registrerade har rätt att neka till offentliggörande och behandling av hans/hennes uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökning.

Genom att kontakta vår kundtjänst kan man få tillgång till rättigheterna. Begäran skall var skriftlig och underskriven.

Automatiskt beslutsfattande

Registrerade användare är som regel inte föremål för stora beslut baserade endast på automatisk behandling av personuppgifter. Den registrerade informeras särskilt om automatiskt fattade beslut.

Meddelande om säkerhetsöverträdelse av personuppgifter

I händelse av en säkerhetsöverträdelse av personuppgifter som sannolikt medför stor risk för fysiska personers rättigheter och friheter informerar registratorn den registrerade säkerhetsöverträdelsen.

Rätt att överklaga till myndigheterna

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att behandling av personuppgifter rörande honom/henne strider mot gällande lagstiftning.