fi | en | sv

Installations- och underhållstjänster

TunturiTec Oy utför underhåll på apparater och maskiner samt underhålls- och reparationsarbeten vid fabriker.

Vi utför installationsarbeten såväl i Finland som även utomlands. Våra skickliga montörer har kort både för brand- och arbetssäkerhet. Vi utför maskin- och elinstallationer i fabriker och vi installerar av oss tillverkade maskiner.