fi | en | sv

Suunnittelu

Konesuunnittelussa käytämme uusimpia menetelmiä. Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi suunnittelemme kaikki koneet 3-D-ohjelmalla ja tuotteiden käyttö pystytään tarvittaessa simuloimaan. Jotta koneiden dynamiikka varmasti toimii oikein, kaikki liikkuvat osat tarkistetaan. Myös osien rasitukset lasketaan tarvittaessa lujuuslaskelmalla ja kokoonpanon lujuus FEA-menetelmällä, jolloin koneen osat ja kokoonpano voidaan optimoida valitsemalla oikeat materiaalit ja mitoitus. Myös koneen hydrauliikka ja pneumatiikka suunnitellaan tarkoitukseen sopivalla ohjelmalla ja lasketaan ja mitoitetaan erikoisohjelmalla. Jotta osat saadaan tehtyä tehokkaasti piirustusten mukaan, käytämme viimeisintä tekniikkaa, esim. CAM-ohjelmaa.

Konesuunnittelussa käytämme seuraavia ohjelmia:

SolidWorks 2023 Premium

  • FEM Simulation
  • Computational Fluid Dynamics CFD

MasterCam 2023

  • Mill level 3
  • Mill level 1
  • Lathe
  • Solids